Det Unikke Tilbud

Askov Ridecenter - Det Unikke Tilbud

V/ Harriet Nielsen

Det Unikke Tilbud

ER DET UNIKKE TILBUD ET GODT VÆRKTØJ?

 

Den nye skolereform stiller nye krav til både børn og undervisere: Mere bevægelse i hverdagen, større forskelle blandt skolebørnene i de enkelte klasser, faglighed skal være i top, og alle børn skal inkluderes. Det Unikke Tilbud kan hjælpe børn med motoriske-, muskulære-, og sociale udfordringer med at fungere bedre i skolen.

 

 

Faglig undervisning, inkl.

social-, motorisk- og muskulær stimuli

Den heste-assisterede læring og undervisning træner børnenes sociale-, muskulære- og motoriske færdigheder; samtidig med den faglige undervisning.

 

Professionelt team og samarbejde

Mange års erfaring med brug af heste til udvikling af børn og unge kobles sammen med lærernes/pædagogernes ekspertise.

 

Stor fleksibilitet

Det Unikke Tilbud arbejder for at bedre børns vilkår og trivsel i den danske folkeskole. Det er vores hjertesag, at så mange børn så muligt får en god skolegang. Derfor er Det Unikke Tilbud indstillet på at imødekomme praktiske problemer som skoler, børnehaver mv. skulle have. Fx transport ml. Det Unikke Tilbud og skole/børnehave mv.

Askov Ridecenter - Det Unikke Tilbud

Askovvej 49,

4733 Tappernøje

askov.ridecenter@mail.dk

+45 24 98 68 22

www.askovridecenter-detunikketilbud.dk

OUR BEST STUDENTS